Vydané knihy

Ocenění

1960 - 1. cena celostátní soutěžě STM v Nitře  a 2. Cena Haškovy Lipnice za "Hrajeme kabaret" (scéna Okresního domu osvěty v Pardubicích, Ivan Kraus interpret a autor pantomimických výstupů). 

                                              
1962 - 1. Cena Haškovy Lipnice za literární kabaret "Třináctý pokus" (scéna Městského domu osvěty v Havířově, Ivan Kraus spoluautor a interpret)       

                                       
1968 - 1.cena soutěže  Děčínská kotva za píseň  "Až jednou.." (text I. Kraus, hudba M. Kymlička).  

                                             
1968 -  Cena za scénář k filmu "Zahrada" podle vlastní povídky "Nepřítel z mládí". Mezinárodní filmový festival krátkých filmů Philadelphia USA. (Režie Jan Švankmajer).    

                                          
1976 - 1. cena za nejlepší povídku roku v německé řeči: George Mackensen Preiss, Westermann´s Liter. Monatshoefte. (Vítěznou povídku "CO MÁM DĚLAT?" z knížky "Prosím tě, neblázni!" přeložila do němčiny Jindra Strnadová.)  

                                             
1980 - Stříbrná medaile ceny Aleko Sofia za satirickou povídku "Nepřítel z mládí".           

                                   
1993 - Cena Mandrak d´or Paris za kabaretní výstup s loutkami Blackwits - "Happy Day" (s N. Munzarovou).      

                                         
2003 - Cena za nejlepší humoristickou povídku ČR                                               
 

2014 - Ivan Kraus získal 6. 12. 2014 „Uznání za celoživotní úspěšnou tvůrčí činnost v oblasti kultury“ od agentury Dilia. 

2019 - V prosinci 2019 získal Ivan Kraus Cenu Miroslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu roku 2018. První místo za knihu Soukromý Hollywood s přihlédnutím k jeho dřívější tvorbě udělila autorovi Obec spisovatelů České republiky.